Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Blue Marlin s.r.o.

Cestovní kancelář Blue Marlin s.r.o. IČ 27929577, se sídlem K sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C126574, zpracovává kontaktní údaje zájemců o nezávaznou poptávku zájezdu a identifikační, adresní, elektronické kontaktní, případně další osobní údaje zákazníků za účelem a) zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. stav vyřízení požadavku zákazníka) a poskytování poradenství v oblasti výběru zájezdu a lokalitě včetně informací o podmínkách uzavření sňatku, b) realizace vlastní obchodní činnosti správce (poskytnutí služeb pro příslušný zájezd), uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem nebo pouze civilní formou před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, na právním základě uzavření či plnění smlouvy, právní povinnosti; případně uděleného svobodného, konkrétního informovaného a jednoznačného souhlasu ke každému účelu zpracování. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů, jakož i výčet práv a povinností zájemce a zákazníka, včetně poučení jsou k dispozici na vyžádání info@bluemarlin.cz.

„Ke zpracování osobních údajů zákazníků přistupujeme vždy odpovědně tak, aby to bylo účelné a maximálně bezpečné. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně, v minimálním nezbytném rozsahu a mohou být zpřístupněny zaměstnancům naší cestovní kanceláře případně dalším osobám v souladu s platným právními předpisy“

skrýt obsahzobrazit obsah